iconMenu
NL
FR
logo Vlaams Brabant logo ibz logo Provincie Antwerpen
fb icon Twitter icon Instagram icon
background-overlay

Veelgestelde vragen

 • Kan iemand je bankkaart skimmen door je handtas en geld afhalen van je rekening?

  In dit kader moeten we een onderscheid maken tussen skimming en de RFID-technologie.

  Bij skimmen gaat het om het kopiëren van de magneetstrook (zwarte streep aan de achterkant) van de bankkaart. Het skimmen gebeurt bij het inbrengen van de bankkaart in een automaat of betaalterminal (betaalterminal in de winkel, betaalautomaat aan een benzinestation, biljettenverdeler, …). Naast het kopiëren van de magneetstrook wordt er meestal een mini-camera geplaatst om de geheime PIN-code te filmen.

  De RFID-technologie heeft betrekking tot het ‘contactloos’ betalen. De meest recente bankkaarten zijn uitgerust met een minuscule antenne die toestaat dat de bankkaart communiceert met een betaalterminal zonder er fysiek in ingebracht te zijn. Tot op een zeer korte afstand herkennen de betaalterminal en de bankkaart elkaar en kunnen zij ‘spreken’ zonder dat de bankkaart echt in het toestel zit. Het grote voordeel is dat de betalingen veel sneller en zonder PIN-code kunnen plaatsvinden.

  Het zou inderdaad technisch mogelijk zijn om, zonder medeweten van de houder van de bankkaart, betalingen te laten plaatsvinden. Voorwaarde is dat een betaaltoestel tot vlakbij de bankkaart wordt gebracht. Om te verhinderen dat er problemen ontstaan, hebben de banken beslist om de betalingen met de RFID-technologie te beperken tot een cumulatief maximum van enkele tientallen euro’s. Nadat dit maximum bereikt werd, dient de volgende betaling bevestigd te worden met een PIN-code.

  De buit kan niet groot zijn, er zal onmiddellijk blijken wie gebruik maakt van de misbruikte bankkaarten (de betaalterminal is gekend) en de banken zullen allicht niet twijfelen om de gedupeerde klanten te vergoeden. Er worden portefeuilles verkocht die magnetische bescherming bieden voor de bankkaarten. Deze portefeuilles sluiten uit dat ongepast RFID-gebruik zou plaatsvinden.

 • Zijn sleutelkluizen veilig?

  Het overgrote deel van deze kastjes zijn onveilig! Met wat grof geweld (bouwhamer of koevoet) zijn ze binnen de minuut à 2 minuten open

  MAAR een sleutelkluis met een officieel keurmerk (VdS of SKG) is wel officieel getest op weerstand tegen aanvallen van licht gereedschap. Deze sleutelkluizen hebben een doordachte constructie waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalitatief staal. Niet alleen de behuizing is daarbij van belang, maar ook de verankering met stevige keilbouten zodat de sleutelkluis niet simpelweg van de muur kan worden getikt om elders rustig open te maken. Dus als je gekeurde sleutelkluizen aanraadt kan je er van uit gaan dat ze veilig zijn!

 • Hoe herken ik een goede slotenmaker?

  Het beroep slotenmaker is niet erkend. Bijgevolg heb je veel slotenmakers die zonder enige gedragscode zeer matig werk leveren. Ten nadele van de burger en de vakkundige slotenmakers. Zoek nooit een slotenmaker via Google!!!!

  Hoe vind ik dan wel een degelijke slotenmaker? De Vlaamse Slotenmakers unie is een vereniging van slotenmakers die werken volgens het S3-lastenboek. Enerzijds gebiedt het lastenboek gebruik te maken van kwaliteitsvolle producten en anderzijds wordt van diegene welke de producten plaatst geëist dat hij voldoet op het vlak van kwaliteitsvol vakmanschap en technische kennis. Op de website kan je op basis van je postcode de dichtsbijzijnde leden vinden die je kan contacteren. Een goede installatie is zeer belangrijk.

 • Houdt het Certificaat Inbraak Veilig ook voldoende rekening met toekomstige werkwijzen van inbrekers?

  Het Certificaat Inbraak Veilig biedt steeds een antwoord op de huidige inbraakproblematiek en gebruikte inbraakmethodes. De dienst maatschappelijke veiligheid volgt (samen met de kerngroep inbraakpreventie en de technische werkgroep van het Certificaat Inbraak Veilig) de evoluties op het vlak van inbraak op, en past de normering aan indien dit nodig blijkt.

 • Wat is het S3-attest?

  De Vlaamse Slotenmakersunie (VSU) heeft  een S3-lastenboek opgesteld voor slotenmakers. Enerzijds gebiedt het lastenboek gebruik te maken van kwaliteitsvolle producten en anderzijds wordt van diegene welke de producten plaatst geëist dat hij voldoet op het vlak van kwaliteitsvol vakmanschap en technische kennis. Elke slotenmaker (ook niet leden!) kan dit lastenboek ondertekenen en zich vrijwillig binden aan de waarden en normen. Het S3-veiligheidslabel staat garant voor een vakkundige slotenmaker en biedt meer zekerheid tegen malafide slotenmakers.

 • Moet de diefstalpreventieadviseur het materiaal demonteren om dit te controleren?

  Neen. De diefstalpreventieadviseur voert de controle uit op basis van uiterlijke kenmerken van het geplaatst materiaal en eventueel bijkomende documentatie (technische fiche, factuur/offerte, attest van de aannemer, …).

 • Reikt mijn politiezone of gemeente het Certificaat Inbraak Veilig uit?

  Nog niet alle politiezones en gemeenten reiken het Certificaat Inbraak Veilig uit. Informeer bij je lokale politie of je gemeente, of neem contact op met de dienst maatschappelijke veiligheid.

 • Is de diefstalpreventieadviseur aansprakelijk bij een inbraak na het uitreiken van het Certificaat Inbraak Veilig?

  De eisen die aan de grondslag liggen van het Certificaat Inbraak Veilig beperken de kans op een inbraak aanzienlijk, maar kunnen een inbraak natuurlijk nooit volledig uitsluiten. De gemeente of politie kan niet aansprakelijkheid gesteld worden indien u toch slachtoffer wordt van een inbraak.

 • Hoelang blijft het Certificaat Inbraak Veilig geldig ?

  Het Certificaat Inbraak Veilig blijft 10 jaar geldig. Na deze termijn zal de diefstalpreventieadviseur een nieuw advies aanraden. 

 • Is het logo herkenbaar voor inbrekers en schrikt dit dadelijk af?

  Net zoals elk nieuw merk, zal ook het ‘Certificaat Inbraak Veilig’ enige tijd nodig hebben om ingeburgerd te geraken. Hoe dan ook kan je gerust zijn dat een inbreker langer zal moeten proberen om je woning binnen te geraken en dus ook sneller zal opgeven.

 • Waarvoor dient het Certificaat Inbraak Veilig?

  Inbraak is nog steeds een veelvoorkomend fenomeen dat een groot onveiligheidsgevoel teweegbrengt. Het Certificaat Inbraak Veilig wil burgers nog meer sensibiliseren tot het aanvragen van een gratis diefstalpreventiefadvies, de uitvoering ervan en te kiezen voor gekeurd inbraakvertragend materiaal. Goed beveiligde woningen krijgen het Certificaat Inbraak veilig, wat een meerwaarde is voor de woning.

 • Waarom krijg ik op de website van BeSafe de boodschap dat er geen adviseurs gevonden werden voor mijn postcode?

  Het is mogelijk dat jouw gemeente of politiezone zich nog niet heeft aangemeld op de website van BeSafe waardoor ga je geen resultaat krijgt bij het invoeren van jouw postcode. Neem telefonisch contact op met je gemeente of politiezone om een afspraak te maken met de diefstalpreventieadviseur.

 • Hoe kan een gemeente of politiezone instappen in het Certificaat Inbraak Veilig?

  Een gemeente of politiezone kan het Certificaat Inbraak Veilig uitreiken wanneer de burgemeester(s) en de korpschef het Certificaat Inbraak Veilig willen implementeren. In een meergemeentezone kan elke gemeente afzonderlijk instappen.

  Hun engagementen worden opgenomen in een lokaal charter. De Dienst Maatschappelijke Veiligheid van de provincie Vlaams-Brabant heeft een model van een lokaal charter ter beschikking. In dit canvas zijn er engagementen opgenomen die elke gemeente/politiezone kan aanpassen naar haar eigen noden en capaciteiten.

  De Dienst Maatschappelijke Veiligheid beschikt ook over digitaal campagnemateriaal (flyers, brochures, …) voor de gemeenten of politiezones die van start willen gaan met het project.

 • Wat betekent weerstandsklasse 2 (RC2) en 3 minuten inbraakwerend?

  Er bestaan testen voor gevelelementen (deuren, ramen, garagepoorten, …) om  hun inbraakweerstand te bepalen. Gevelelementen die deze testen doorstaan hebben zijn gecertificeerd. Deze producten bieden bijgevolg meer zekerheid bij een inbraakpoging.

  Er bestaan 6 weerstandsklassen. Weerstandsklasse 1 biedt het minste weerstand. Weerstandsklasse 2 biedt weerstand tegen eenvoudig klein gereedschap (schroevendraaier, tang, zaag, …) en normale fysieke kracht. Algemeen wordt aangenomen dat weerstandsklasse 2 voldoende bescherming tegen inbraak biedt voor particuliere woningen. Daarom stelt het Certificaat Inbraak Veiligheid weerstandsklasse 2 als parameter.

  Een inbreker wil stil, snel en ongezien zijn slag slaan. Inbraken worden meestal gepleegd  door  gelegenheidsinbrekers. Zij hanteren klein gereedschap en proberen gemiddeld 3 minuten om een woning binnen te geraken, daarna geven ze het meestal op.

  Weerstandsklasse 2 komt in de praktijk overeen met 3 minuten weerstand tegen inbraak.

   Klik hier als je meer wil weten over deze testen en de verschillende weerstandsklassen
Heb je nog geen antwoord op je vragen, contacteer ons.